Nieuwe functie camperreis.nl

Camperreis.nl heeft ruim tien jaar lang gefunctioneerd als platform voor reizigers om informatie met elkaar te delen, verslag te doen van individuele reizen en gezamenlijk reizen te ondernemen. Tijden veranderen, een website of forum is te statisch geworden. Facebook is het medium waarop

razendsnel je (reis)vragen worden beantwoord binnen allerlei groepen, per land, per continent per voertuigsoort, etc etc. Dat je er moeilijk iets kan terugvinden lijkt van weinig of geen belang, als binnen een jaar voor de tiende keer dezelfde vraag gesteld wordt dan komt het antwoord evengoed en vaak ook nog heel actueel.

Momenteel werken we aan het ombouwen van deze website waarop we verslag zullen blijven doen van onze eigen reizen. Daarnaast zullen we de verzamelde informatie herstructureren zodat het, voor zover nog waardevol, bruikbaar en zichtbaar blijft.

We hopen dat ook in de toekomst Camperreis.nl een grensverleggende inspiratiebron zal blijven voor camperaars.